Privacy Statement

AKB Grootverbruik B.V. (en Indomo) verzamelt persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we die gebruiken. Dit geldt voor persoonsgegevens die verzameld zijn bij de betrokkene evenals als voor persoonsgegevens die via derden zijn ontvangen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is AKB Grootverbruik B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30066819, gevestigd aan de Dijnselburgerlaan 3, 3705 LP Zeist, bereikbaar op telefoonnummer 030- 6950814 en per mail op info@akb.nl

Functionaris Gegevensbescherming
AKB Grootverbruik B.V.  heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
AKB Grootverbruik verwerkt de volgende gegevens, voor de volgende doeleinden:

Behandelen van aanvragen
Om aanvragen (telefonisch, per mail of via de website) te kunnen behandelen worden de volgende gegevens verwerk: naam, functie, email, telefoonnummer, adres.

Aanmelden via de website
Online bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden met een gebruikersaccount. Hiervoor worden inloggegevens opgeslagen.

Beantwoorden van vragen
Vragen die via de chatfunctie op de website worden gesteld worden opgeslagen gelinkt aan uw IP-adres.

Verwerken van orders
Bij het verwerken van orders gebruiken we de volgende gegevens: naam, functie, email, telefoonnummer, adres, rekeningnummer.

Werving en selectie
Bij werving en selectie worden sollicitatiebrieven en CV’s verwerkt. Dit kan voor een aantal functies verder worden aangevuld met een assessment en verklaring omtrent gedrag.

Verbeteren van onze dienstverlening
Om onze dienstverlening te verbeteren maken we op onze website gebruik van analytische cookies die ons inzage geven in hoe deze gebruikt wordt.       

Rechtsgronden
AKB Grootverbruik B.V. verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website, of als er een gebruikersaccount wordt aangemaakt. Verder verwerkt AKB Grootverbruik B.V persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als AKB Grootverbruik B.V. zelf een bestelling plaatst. Als laatste slaan wij gegevens op die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Ontvangers
AKB Grootverbruik B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die een rol spelen in het uitvoeren van overeenkomsten zoals leveranciers of vervoerders. Met deze partijen sluiten wij verwerkingsovereenkomsten waarin we afspraken maken over de passende beveiliging van uw persoonsgegevens.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie
‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.
AKB Grootverbruik B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Bewaartermijnen
AKB Grootverbruik B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in deze privacy statement vermelden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:
Indien u klant bent (geweest) bij AKB Grootverbruik, bewaren we uw gegevens 7 jaar na einde overeenkomst;
Indien u contact met ons heeft gehad, maar geen overeenkomst heeft afgesloten, dan bewaren wij uw gegevens 2 jaar;
Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

Rechten van de betrokkene
U kunt bij AKB Grootverbruik B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als AKB Grootverbruik B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons via info@akb.nl.

Als u meent dat AKB Grootverbruik B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt bij AKB Grootverbruik B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. 

Overig
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft AKB Grootverbruik B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. AKB Grootverbruik B.V. heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie 1.0, dd. 22 augustus 2019