Vragenlijst

Deel uw wensen en ideeën!

Vanwege het coronavirus zullen voor sectoren als de zorg en de foodservice nieuwe standaarden gaan gelden. Dit heeft zeer waarschijnlijk gevolgen voor uw restaurant en buffet. 

AKB.nl en Indomo LAB, onderzoeken aan welke innovaties behoefte is. Via onderstaande link kunt u meedoen aan dit onderzoek. Antwoorden op uw vragen geeft u geheel anoniem. Er worden geen IP-adressen opgenomen.

https://nl.surveymonkey.com/r/innovaties

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek, kunt u contact met ons opnemen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!

Jos den Hengst
Directeur